Opningstider

Opningstid etter avtale heile året: Me er til vanleg tilgjengelege mellom kl. 07.00 til 19.00 alle kvardagar. Om du vil vera sikker på å koma inn, bør du ringja på førehand.
Frå mai til august held me alltid ope tysdag og torsdag frå kl. 13.00 – 18.30.

Me tek i mot grupper og einskildpersonar. I samband med omvisning med grupper tilbyr me matservering etter ønskje.

Fjordtønna
Indre Tysse 56
5650 TYSSE

Kontaktinformasjon:
Telefon: 56 58 63 25 / 922 53 785
E-post: post@fjordtynna.no
Internett: www.fjordtynna.no

Gå til heimesida