Kart


Du kan klikka på kvart punkt i kartet. Desse representerer attraksjonar og verksemder i Samnanger. Til venstre i kartet finn du ein «scroll bar» som du kan dra oppover for å sjå nærare på aktuelle stader. Ver merksam på at du må zooma inn på tettstadene Bjørkheim og Ytre Tysse for å sjå alle verksemdene der. Om du klikkar deg vidare til Google Maps, kan du få opplysningar om køyreruta frå der du er.