Kontakt

www.visitsamnanger.no er eigd av Samnanger kommune og er utvikla i samspel med kulturnæringa i bygda. Om du vil nå oss, ta kontakt med:

Samnanger kommune v/Kulturkontoret
Tyssevegen 217
5650 Tysse
Tlf: 56587400
E-post: postmottak@samnanger.kommune.no

Takk til deltakarar i prosessen
Me takkar lokale bidragsytarar, kommunetilsette og konsulentar for å ha stilt til rådvelde foto og innspel til tekst – og godt samarbeid i samband med opprettinga av portalen!

Medverkande i etableringa av portalen

Prosjektleiar/tekstforfattar: Tidlegare kultursjef Marit Brendbekken
Konsulent tekst/reiseliv: Norges Vel v/ reiselivskonsulent Carl Fredrik Pedersen
Foto, bilethandsaming: Erik Aarsand Media, konsulent Adrian Hidalgo Nygaard
Webutviklar/teknisk løysing: Tibi DA v/Anders-Ove Tveit
Konsulentar webdesign: Scandinavian Surface DA og Axenta AS v/Lars Melkevik
Språkkonsultasjon, tekstinnspel: Magda Haugen, Jan Erik Boge, Tone Tysseland Holmefjord, Bente Boge med fleire

Takk til Hordaland fylkeskommune for prosjektstønad til reiselivssatsinga.