Opningstider

Aldal friluft legg ut informasjon om komande friluftsleirar og booking på heimesida. Sjå òg etter annonse i lokalavisa Samningen. 

Aldal Friluft tilbyr først og fremst aktivitetar i sommarhalvåret. Ver ute i god tid, for det vert fort fullbooka på leirane.

Ta kontakt direkte for skreddarsydd aktivitet på andre tidspunkt.

Annette Hovland
Aktivitetskonsulent

Kontaktinformasjon:
Telefon: 992 64 273
E-post: annette@aldalen-friluft.no
Internett: www.aldalen-friluft.no

Sosiale medier:

Gå til heimesida