Opningstider

Antons kulturhistoriske senter har ope etter avtale. Ikkje nøl med å ta kontakt med Anton på tlf. 92286972.

Følg òg med på aktivitetskalendaren på heimesida til Antons kulturhistoriske senter for å få oversikt over komande aktivitetar.

Senteret kan leigast for ulike arrangement.

Antons Kulturhistoriske Senter
Frøland 9
5650 Tysse

Kontaktinformasjon:
Telefon: 922 86 972
E-post: post@anton-s.no
Internett: www.anton-s.no

Gå til heimesida