Kart


LAGA Samvirkelag

Kontaktinformasjon:
Bente Getz
Telefon: 902 37 250
E-post: bente_getz@hotmail.com

Rita Taule
Telefon: 943 20 603
E-post: rita.taule2@bluezone.no

Internett: www.laga-samvirke.no

Sosiale medier:

Gå til heimesida