Botnavatnet

Stad
Rolvsvåg

Turkart

Start- og sluttpunkt
Rolvsvågvatnet

Parkering
Ved ungdomshuset i Rolvsvåg. Vegen inn ved Rolvsvågsvatnet er stengt med bom

Merking
Skogsvei og sti. Informasjonstavel ved parkeringsplassen og avkjøring ved Rolvsvågvatnet

Høgdeskilnad
180 meter

Lengde og tidsbruk
Ca 3,6 km og turen tar ca 2 timer tur/retur

Gode råd
Byrjinga av turen går på god skogsveg. Det er bom i byrjinga av vegen derfor passar ikkje turen for barnevogn og rullestol (motorisert) utan avtale med grunneigar for opning av bommen.

Turomtale
God skogsveg langs Rolvsvågsvatnet og vidare oppover. Skogsvegen går over i sti oppover til Langavatnet. Stien går heilt nede i vasskanten. Ved elva midt på dette vatnet går ein oppover i skogen til ein kjem til Botnavatnet. Eit veldig fint område å gå tur i. Flott utsikt over desse to vatna, og på høgdedrag over Rolvsvågsvatnet ser ein utover heile Rolvsvåg og sjøen.
Ved Botnavatnet ligg også Botnahytta. Denne hytta var gøymestad for flyktningar under krigen. Anna og Nils Rolvsvåg har fått ein minnestein (står ved ungdomshuset) til minne om deira motstandsarbeid under krigen. Sjå omtale om Botnahytta ved P-plassen og i starten av turen.

Rullestol
Eigna eit godt stykke av skogsvegen, men ein må gjera avtale med grunneigaren for opplåsing av bommen. Siste stykket av turen er på sti som ikkje er eigna for rullestol (motorisert)