Bruabotn

Stad
Langeland

Turkart

Start- og sluttpunkt
Langeland

Parkering
Ungdomshuset på Langeland

Merking
Veg og sti.

Høgdeskilnad
82 meter

Lengde og tidsbruk
Frå 1 til 3,6 km og frå 1 time  til 3 timar

Gode råd
Både lett og tung tur og ein kan velja lengda sjølv!

Turomtale
Frå Langeland til Bruabotn går turen lett. Her går ein på veg, over innmark og på sti. Inne i Bruabotn er ein inne i ein granskog som er både skummel og eventyrleg. Her inne budde det folk tidlegare og det var sjølvsagt ikkje overgrodd slik som no. Ein idyllisk plass i si tid. Sjå omtale i starten av turen.  Frå Bruabotn og opp til Svensdalen er det bratt og turen er her merkt med raudt. Dette stykket er krevande og ein må ta tida til hjelp opp denne bratte lia.  Frå Svensdalen til Høyseter fylgjer ein skogs-/bilvegen.

Rullestol
Ikkje eigna frå Langeland. Frå Høyseter kjem ein inn til Svensdalen og litt vidare på skogsvegen med rullestol (motorisert)