Prestavegen

Stad
Ådland

Turkart

Start- og sluttpunkt
Ådland

Parkering
Ved kyrkja på Ådland

Merking
God grusveg med kulturhistorisk merking og sti. Informasjonstavle ved parkeringsplassen

Høgdeskilnad
20 meter

Lengde og tidsbruk
Ca 3 km og turen tar ca 2 timar tur/retur

Gode råd
Fyrste del av turen går på historiskveg medan resten av turen går på sti

Turomtale
Fin tur på historiskveg med kulturhistorisk informasjon undervegs. Rullestol kan fint brukast på vegen. Vegen går over i sti ved Søvik. På turen vil ein finna informasjon om Likleitet, Søkvikkleiva og Hellenaustet.

Rullestol
Fyrste del av vegn er eigna for motorisert rullestol, men ikkje siste delen