Raudvatnet

Stad
Storkleiva (Raunekleiva)

Turkart

Start- og sluttpunkt
Storkleiva (Raunekleiva)

Parkering
Ved BIR sin gjenbruksstasjon

Merking
God skogsveg og sti. Informasjonstavle ved P-plassen

Høgdeskilnad
400 meter

Lengde og tidsbruk
Ca 3,8 km og turen tar ca 3 timar tur/retur

Gode råd
Fyrste del av turen går på skogsveg medan resten av turen går på sti. Bratt i byrjinga av turen, men det flatar ut etter kvart. Utkikspunkt over Samnangerfjorden undervegs.

Turomtale
Fin tur der ein kjem høgt opp i terrenget med fine utkikspunkt undervegs. Bratte parti undervegs so turen er litt krevande på nokre parti.Det er også privat merkte stiar til husmannsplassane: Ospekleiva og Nyseterbotn. Dei har også merkt stien til Heiasetre. Frå Heiasetre kan ein fylgja stien ned til Bjørnåsen eller setervegen ned til Erikajorda på Reistad

Rullestol
Ikkje eigna