Stølane (Totland)

Stad
Totland

Turkart

Start- og sluttpunkt
Totland ( Ved ei grøn grind på høgre sida av vegen mot Langeland)

Parkering
Frøland kraftstasjon

Merking
Sti

Høgdeskilnad
27 meter

Lengde og tidsbruk
1,2 km og ca 45 minuttar

Gode råd
Lett tur på god sti

Turomtale
I staden for å gå på tur langs vegen opp til Langeland, kan ein her koma seg litt opp i terrenget. God sti som går langs den gamle vegen frå Langeland til Totland. Fine murar og steinar finn ein her. Ein kjem inn til nokre utløer som også vart omtala som ”geithusa” frå gamalt. Ope fint terreng å gå i på denne korte turen.

Rullestol
Ikkje eigna