Storebrekksvatnet

Stad
Rolvsvåg/Sagavatnet

Turkart

Start- og sluttpunkt
Sagavatnet

Parkering
Langs hovudvegen

Merking
Gamal militærveg og sti

Høgdeskilnad
334 meter

Lengde og tidsbruk
ca 1,7 km og ca 1,5 timar tur/retur

Gode råd
Byrjinga av turen er bratt. Det er ein del ”rullestein” ein går på så her må ein vera forsiktig. Siste del av turen går på fin sti inn mot Storebrekksvatnet

Turomtale
Etter ein bratt start langs den gamle militærvegen kjem ein opp til vatnet som ligg som ei perle i den flotte naturen. Ved brua over bekken i enden av vatnet kan ein nyta utsikta og nista si. Fint område å leika i for born. Born i alle aldrar klarar fint denne turen når ein berre tar tid til hjelp opp den bratte militærvegen. Sjå omtale i starten av turen.

Rullestol
Ikkje eigna